Menu

Họa sĩ Gottfried Helnwein

Lễ Truyền tin được tổ chức vào ngày 25 tháng 3. Truyền thống nghệ thuật được tiếp tục tới hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm. Theo thời gian, các nghệ sĩ hiện đại vẫn bị cuốn hút bởi Maria và cuộc gặp gỡ của Mẹ với thiên thần Gabriel.

Rất nhiều cảm xúc đan xen quanh biến cố Truyền Tin: sự bàng hoàng, sợ hãi và ngạc nhiên những câu hỏi, sự chấp nhận và sự tôn vinh cuối cùng bởi Chúa Thánh Thần. Mỗi nghệ sĩ phản ánh mỗi khía cạnh khác nhau của sự thật với Thần Khí Chúa tỏa sáng qua mỗi bức tranh trong vô số màu sắc, tông màu và sắc thái khác nhau.

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Lễ Truyền tin 1886-96 – Họa sĩ James Jacques Joseph Tissot

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ

Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Maria xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.

Lễ Truyền tin – Họa sĩ Dante Gabriel Rossetti

Và này đây bà sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.

Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.

Họa sĩ HolyWaterColor

Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1, 26-38)

Họa sĩ Henry Ossawa Tanner

_Nguồn: The Annunciation Through The Eyes Of Modern Artists_