Menu
Chúa Giê-su là trung tâm điểm của Mục vụ Giới trẻ

Một trong những thao thức của Đức Thánh Cha Phanxico trong mục vụ giới trẻ nói riêng và cho tất cả các Ki-tô hữu nói chung, đó là ngài luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thi hành ơn gọi Ki-tô hữu của mỗi người. Tất cả các Ki-tô hữu thông qua bí tích rửa tội, dù già hay trẻ, nam hay nữ, giáo dân hay giáo sĩ, đều trở thành những nhà thừa sai của Chúa.[ Tông huấn Evangelii Gaudium, số 119-120.] Họ được mời gọi cộng tác và tiếp nối xây dựng công trình của Thiên Chúa ngay ở trần gian này. Đức thánh cha nhấn mạnh đặc tính để giúp mỗi người Ki-tô hữu và các bạn trẻ cách riêng, trở thành những “thừa sai” đó là tương quan với Chúa Giê-su. Qua Chúa Giê-su, các bạn trẻ sẽ tìm ra được động cơ đích thực của các hoạt động mục vụ giới trẻ. Các bạn trẻ sẽ tìm ra ý nghĩa cuộc đời của họ trong tương quan với Chúa Giêsu. Chúa Giê-su vẫn luôn ở bên cạnh đồng hành cùng các bạn trẻ, đồng thời Ngài là hình mẫu trên hành trình thi hành sứ vụ.

Kinh nghiệm về tình yêu của Chúa Giê-su là động cơ của sứ vụ

Để sống chu toàn ơn gọi Ki-tô hữu qua bí tích rửa tội, điều quan trọng nhất đó là chúng ta phát triển mối tương quan cá vị với Chúa Giê-su để trở nên những chứng tá tình yêu của Ngài[2]. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói với các bạn trẻ trong các thông điệp của ngài rằng: Trung tâm điểm của mục vụ giới trẻ chính là tương quan cá vị với Chúa Giê-su. Khi người trẻ kinh nghiệm về tình yêu của Chúa Giê-su, họ sẽ có động cơ chính đáng và tinh tuyền để rao giảng tình yêu ấy cho người khác, đặc biệt là những người đồng trang lứa. Đức Thánh cha giải thích cho các bạn trẻ rằng mục vụ giới trẻ là rao giảng và làm chứng về Chúa Giê-su là tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa.[3]

Chúa Giê-su yêu thương thế gian đến nỗi đã chết trên thập giá để làm chứng cho tình yêu ấy (x. 1Ga 5:13). Chúa Giê-su là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa hay nói cách khác, chính Ngài là Tình Yêu (x. 1Ga 4:8). Đức thánh cha nhìn nhận mỗi người trẻ là “hoa trái của tình yêu Thiên Chúa”[4] “Hoa trái của tình yêu Thiên Chúa” đến từ tình yêu của Chúa Giê-su được thể hiện qua sự cứu độ của Ngài. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa hiện diện nơi Chúa Ki-tô cách vĩnh hằng. Thông qua tương quan với Chúa Giê-su, người trẻ sẽ nhận ra Thiên Chúa yêu thương họ biết dường nào, không phải một tình yêu thông thường, nhưng là tình yêu cứu độ. Khi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Giê-su, các bạn trẻ sẽ trở thành “hoa trái tình yêu của Thiên Chúa” cho người thân cận. Mục vụ giới trẻ, lúc bấy giờ sẽ đi đúng hướng là rao giảng về tình yêu của Chúa Giê-su cho người khác. Nếu không, mục vụ giới trẻ sẽ có điểm quy chiếu là chính bản thân mình, thay vì tập trung vào Chúa Giê-su. Nếu không khiêm tốn để đào sâu tương quan với Chúa Giê-su, mục vụ giới trẻ có thể trở thành những hoạt động mang tính “câu lạc bộ” hay “một nhóm tổ chức phi lợi nhuận”. Họ muốn có nhiều thành viên tham gia vào nhóm mình, muốn có nhiều hoạt động trổi trang để đánh bóng cho chính nhóm mình hơn là đi tìm Chúa Giê-su là trung tâm điểm của tất cả các hoạt động. Đức thánh cha nhắc nhở những người trẻ thi hành sứ vụ không phải là việc “tuyên truyền” nhưng là sống chứng tá tình yêu về Chúa Giê-su.[5]

Tìm lại ý nghĩa cuộc đời trong tương quan với Chúa Giê-su

Đức Thánh Cha còn khuyến khích các bạn trẻ kinh nghiệm về Chúa Giê-su để tìm ra ý nghĩa cuộc đời của họ. Ngài nói: “Chúa Giê-su luôn đưa ra những cơ hội để chúng ta có một cuộc sống viên mãn và tràn đầy, một cuộc sống hạnh phúc, Ngài còn đưa ra một viễn tượng tương lai nơi chúng ta được ở với Ngài trong thế giới vĩnh cửu, thế giới không bao giờ tàn lụi.”[6] Người trẻ ngày hôm nay sống trong một thế giới biến động liên tục với khoa học và công nghệ. Họ phải tập thích nghi với xã hội ấy. Sống trong một môi trường như thế, những người trẻ có thể lạc mất điểm quy chiếu, đánh mất hy vọng và ý nghĩa cuộc đời. Họ có thể chất vấn đâu là ý nghĩa cuộc đời của họ và họ đang sống “cho ai” hay cho “điều gì”? Họ bị xao động về tuổi trẻ của chính mình và về tương lai cuộc đời họ. Đức Thánh Cha khuyên những người trẻ hãy đào sâu tương quan với Chúa Giê-su bởi vì chính Ngài sẽ mang lại niềm hy vọng cho họ. Chúa Giê-su là câu trả lời cho những chất vấn tận căn của phận người. Ngài là Thiên Chúa nhập thể làm người để chỉ con đường cho chúng ta trở về với Thiên Chúa Cha (x. Ga 14:6). Ngài là cùng đích cho tất cả nhân loại chúng ta. Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ đừng để những cám dỗ thế gian cướp đi năng lượng, niềm vui và giấc mơ của họ; hãy để Chúa Giê-su thách đố người trẻ, khích lệ họ đi vào chiều sâu nội tâm của mình. Khi ấy, Chúa Giê-su sẽ mang lại ý nghĩa cuộc đời cho họ.[7]

Chúa Giê-su luôn đồng hành bên cạnh người trẻ, vì Ngài đang sống

Những người trẻ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nếu họ kết nối với Chúa Giê-su vì Ngài đang sống.[8] Ngài không chỉ là một nhân vật lịch sử nhưng Ngài luôn luôn hiện hữu.[9] Chúa Giê-su vẫn như hôm qua, như hôm nay và mãi mãi vẫn như thế (Dt 13:8). Ngài sẽ đồng hành với Giáo hội mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28:20). Bằng việc gần gũi với Chúa Giê-su, các bạn trẻ sẽ cảm thấy an toàn và tự tin trong mục vụ; vì Chúa Giê-su luôn bên cạnh họ, ở với họ và trong họ trong tất cả các công việc họ làm. Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ trong Đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 23 tại Brazin rằng:

Chúa Giê-su là hình mẫu của thực thi sứ vụ

Hiểu biết về Chúa Giê-su còn giúp cho những người trẻ noi gương và tiếp tục sứ mạng của Chúa Giê-su – sứ mạng được Thiên Chúa Cha giao phó. Nếu những người trẻ băn khoăn làm thế nào để thực thi sứ vụ, Chúa Giê-su sẽ chỉ cho họ con đường phải làm. Trong khi thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su luôn giữ tương quan mật thiết với Thiên Chúa Cha trong tất cả mọi sự. Ngài luôn trung thành trong thánh ý của Chúa Cha. Mọi sự Ngài làm ở trần gian này là để thi hành thánh ý của Cha ở trên trời chứ không phải theo sở thích riêng của Ngài (x. Lc 2:49; Ga 4:34; 6:38).). Ngài luôn luôn cầu nguyện để lắng nghe thánh ý Cha. Ngài cầu nguyện trước khi chọn nhóm Mười Hai (x. Lc 6:12-16). Ngài cầu nguyện cùng Cha để ban ơn tha tội cho người khác (x. Lc 23:34). Ngài dùng lời Chúa để chống lại các chước cám dỗ (x. Mt 4:1-11). Ngài xin Chúa Cha an ủi Ngài khi phải đối diện với thử thách và khó khăn (x. Lc 22:42). Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ đi sâu vào tương quan với Chúa Giê-su, xin Ngài chỉ dẫn cho họ phải làm thế nào để tiếp nối sứ vụ của Chúa Giê-su trong thế giới ngày hôm nay. Đức Thánh Cha cổ võ các người trẻ hãy “tâm sự liên tục với Chúa Giê-su trong lúc vui cũng như lúc buồn” và “đừng sợ hãi khi trò chuyện với Ngài”. Đối thoại với Chúa Giê-su là “con đường chân thực của các môn đệ thừa sai.”[10] Như Chúa Giê-su luôn luôn cầu nguyện và thi hành thánh ý Chúa Cha, những người trẻ cũng nên cầu nguyện với Chúa Giê-su để tiếp nối sứ mạng của Ngài trên trần gian này.

Lời kết

Đức thánh cha, qua các giáo huấn của Ngài, nhắc nhở cho các bạn trẻ về trách nhiệm và sứ vụ của mỗi Ki-tô hữu là sống chứng tá niềm tin vào Chúa Giê-su. Xin cho những lời giáo huấn của Ngài trở thành điểm quy chiếu trong các mục vụ giới trẻ. Ước mong sức trẻ và lòng nhiệt huyết của những người trẻ, dưới sự hướng dẫn của vị cha chung, sẽ góp phần làm cho Giáo hội ngày càng triển nở hơn trong tình yêu thương và sự khiêm tốn phục vụ.

...

Chú thích

  1. Tông huấn Evangelii Gaudium, số 119-120.

  2. Đức Thánh Cha Phanxico, Buổi cầu nguyện và chia sẻ tại Đại hội Giới trẻ thế giới năm 2013. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-veglia-giovani.html

  3. Đức Thánh Cha Phanxico, Bài giảng trong thánh lễ tại Đại hội Giới trẻ thế giới năm 2013. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130728_celebrazione-xxviii-gmg.html

  4. Đức Thánh Cha Phanxico, Lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha trong ngày Sứ Vụ Thế Giới năm 2019. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-veglia-giovani.html

  5. Đức Thánh Cha Phanxico, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ: Hãy suy nghĩ những gì các con muốn làm với cuộc đời các con. https://www.youtube.com/watch?v=dUsTtTjLHbw

  6. Đức Thánh Cha Phanxico, Buổi cầu nguyện và chia sẻ tại Đại hội Giới trẻ thế giới năm 2013. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-veglia-giovani.html

  7. Đức Thánh Cha Phanxico, Diễn văn của Đức Thánh Cha tại Đại hội Giới trẻ thế giới năm 2016, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160728_polonia-accoglienza-giovani.html

  8. Đức Thánh Cha Phanxico, Tông huấn Christus Vivit, số 124.

  9. Đức Thánh Cha Phanxico, Tông huấn Christus Vivit, số 1.

  10. Đức Thánh Cha Phanxico, Lời chào mừng của Đức Thánh Cha tại Đại hội giới trẻ thế giới năm 2013. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130725_gmg-giovani-rio.html

Bài viết : An-tôn Nguyễn Văn Nam
Hình ảnh : Ban Biên tập