Menu

Như tất cả chúng ta đều biết, Chúa Giêsu là người Do Thái. Mặc dù vậy, các nền văn hóa và các dân tộc khác nhau thường miêu tả Chúa Giêsu và các nhân vật khác trong Kinh Thánh đến từ dân tộc của họ. Đôi khi điều này được thực hiện để tượng trưng cho thực tế rằng Chúa Giêsu đã đến cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong nhiều thập kỷ, Kitô giáo phần lớn phát triển từ châu Âu. Vì thế những nhân vật quan trọng trong lịch sử cứu độ thường được miêu tả là người châu Âu da trắng. Điều đó là tốt, nhưng các nền văn hóa khác cũng đã miêu tả theo sự xuất hiện riêng của họ.

Nguồn: If Jesus Was Chinese: 8 Beautiful Paintings of the Life of Our Lord