Menu
Post

Ba nét phục vụ nơi Chúa Giê-su

Đời sống phục vụ luôn phải đối mặt với cám dỗ kiêu ngạo âm thầm, trong đó người phục vụ cho rằng mình đang làm việc tốt và xứng đáng được tưởng thưởng, vinh danh. Nếu ta rơi vào cơn cám dỗ ấy, hãy nhì ...

Post

Những câu chuyện nhỏ mùa dịch

Có những câu chuyện nhỏ mà đây đó chúng ta bắt gặp hàng ngày, có khi là người nghe, có khi là nhân vật trong chuyện, để lại trong lòng những băn khoăn và suy nghĩ. Nếu bạn có những câu chuyện như vậy, ...