Menu
Post

Chuyện gieo chữ

5 tuổi bạn được bố mẹ đưa đến trường, cô giáo dỗ dành mới đưa được bạn vào lớp. 6 tuổi bạn được bố mẹ chạy ngược xuôi để nộp hồ sơ cho bạn vào tiểu học, bạn học ở đó cho đến khi bố mẹ rút học bạ để đư ...