Menu
Post

Opus Dei - Nên Thánh Cách Giản Đơn

Phủ Giám chức Thánh Giá và Opus Dei (tiếng Latinh: Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei, thường gọi là Opus Dei), là một tổ chức của Giáo hội Công giáo Rôma với giáo huấn rằng mọi người đều được gọ ...

Post

“Marathon” cuộc đời

Chúng ta sẽ thấy gì nơi những người nghèo? Thấy họ đói, khát, thiếu thốn, khổ cực, vất vả…ư? Thấy trái tim ta cảm thương, xót xa, động lòng trắc ẩn, yêu mến…ư? Có lẽ vẫn chưa đủ. Họ còn cho ta thấy tí ...