Menu
Post

“Marathon” cuộc đời

Chúng ta sẽ thấy gì nơi những người nghèo? Thấy họ đói, khát, thiếu thốn, khổ cực, vất vả…ư? Thấy trái tim ta cảm thương, xót xa, động lòng trắc ẩn, yêu mến…ư? Có lẽ vẫn chưa đủ. Họ còn cho ta thấy tí ...

Post

[sách] Tận hiến cho thánh cả Giuse

Cuốn “Tận hiến cho Thánh cả Giuse – Những kỳ công của Cha thiêng liêng” là một cuốn sách thiêng liêng đương đại, được viết ra vào thế kỷ XXI của chúng ta. Hơn nữa, cuốn sách còn phác họa chân dung một ...