Menu
Post

Sống trong sạch

Có lẽ, chưa bao giờ người trẻ lại gặp nhiều thử thách để sống trong sạch như thời đại hôm nay. Trong một thế giới đặt nặng vấn đề tính dục, người trẻ thật khó, để sống các giá trị Tin mừng. ...

Post

Đối thoại

Tôi, một người trẻ, đã từng coi thường vài ba cái nỗi sợ vớ vẩn, nhưng nay học được bài học hạ mình và khiêm nhường, đừng tự cho mình có khả năng giải quyết được hết mọi việc, hãy trao đổi với Chúa cả ...

Post

Opus Dei - Nên Thánh Cách Giản Đơn

Phủ Giám chức Thánh Giá và Opus Dei (tiếng Latinh: Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei, thường gọi là Opus Dei), là một tổ chức của Giáo hội Công giáo Rôma với giáo huấn rằng mọi người đều được gọ ...

Post

Thư gửi Chúa Giêsu

Bạn có bao giờ viết thư gửi Chúa Giêsu, đấng vừa là Chúa, vừa là thầy, và vừa là bạn của chúng ta? Có nhiều lý do để người ta viết thư cho nhau, vì thương nhớ, vì cần lời khuyên, vì muốn tâm sự, để ch ...