Menu

Ca khúc chủ đề của World Youth Day Lisbon 2023, Đại hội Giới trẻ Thế giới, có nhan đề trong tiếng Bồ Đào Nha là “Há Pressa no Ar”, tiếng Anh là “There’s a rush in the air”. Bài hát lấy cảm hứng từ câu Kinh Thánh chủ đề của Đại hội, “Mary arose and went with haste” (Mẹ Maria vội vã lên đường), trích trong trình thuật Mẹ Maria đi viếng bà Elisabeth.

Tựa đề bài hát dịch sát ra tiếng Việt thì là “Có một bầu khí hối hả”, với nhiều hàm ý. Thứ nhất là nói Mẹ Maria vội vả, hối hả đi thăm người chị em của mình. Thứ hai là nói tới bầu khí hối hả của các bạn trẻ năm châu về tham dự đại hội. Cuối cùng, và là hàm ý chính, là thúc giục người trẻ hãy hối hả lên đường truyền giáo và phục vụ.

Cha Đaminh Thiện Đà có chuyển ngữ bài hát này ra tiếng Việt với nhan đề: “Nào trỗi dậy mà mau lên đường”.

Dưới đây là nguyên văn lyrics bản quốc tế, kèm theo bản tiếng Anh, và bản dịch nghĩa tiếng Việt do các bạn trẻ trong đội ngũ dịch thuật của Mục vụ Giới trẻ Việt Nam cộng tác thực hiện, chỉ dịch nghĩa thôi nhé mọi người chưa phải là chuyển ngữ cả nhạc lẫn lời. Note cái là ngay trong bản quốc tế chính thức thì người ta vẫn giữ nguyên tiêu đề gốc của bài hát chứ không xài tiếng Anh. Bài hát gốc viết ở cung Mi trưởng.

International version (Bản quốc tế chính thức)

From far and wide to gather in this place

We spread our wings and here we are,

And with Mary proclaiming our Yes

We seek to serve and follow the will

Of the Lord, our Father

Chiamati ad essere come Cristo Gesù,

Vogliamo dare, diventare,

Docili al sì, essere come Maria.

CHORUS:

Todos vão ouvir a nossa voz,

Levantemos braços, há pressa no ar.

Jesus vive e não nos deixa sós:

Não mais deixaremos de amar.

2.

Tú que te buscas saber quién eres

parte a descubrir, ven a ver lo que vi.

Ven con nosotros a mirar más allá,

de lo que haces y que no te deja

reír y amar.

Oublie le passé, ne dis pas non.

Écoute donc ton coeur,

Et pars sans peur sur cette mission.

[Chorus]

3. È stata Maria ad accogliere per prima

La grande sorpresa della vita per

sempre.

Fiduciosa e semplice, volle ricevere

il grande mistero di un Dio che è

Per te e per me

No puedo callar, no puedo dejar

de cantar: “Mi Señor,

cuenta conmigo, ¡no más callaré!”

[Chorus]

4.

Sans aucun doute sur sa mission,

Si jeune, Marie quitte promptement

Sa maison et part dans les montagnes

Voir Elisabeth et trouve immédiatement

Salutation, communion.

Le fruit est béni, c'est mon Seigneur!

And I want to hear: You trusted in my

word and happiness

is yours!

[Chorus]

Bản dịch nghĩa tiếng Anh:

There’s haste in the air

  1. From far and wide to gather in this place

We spread our wings and here we are,

And with Mary proclaiming our Yes

we seek to serve and follow the will

Of the Lord, our Father

Called to be like Jesus Christ,

We want to give, to become

Docile to (say) “yes,” to be like Mary.

CHORUS:

All are going to hear our voice,

Let us raise our arms, there’s haste in the air.

Jesus is alive and doesn’t leave us on our own:

We will never cease to love again.

  1. You who seek to know who you are

Head out to discover, come see what I saw.

Come with us to look beyond

What you do and whatever doesn’t allow you

To laugh and love.

Forget the past, don’t say no.

Listen in your heart,

And set out fearlessly on this mission.

  1. It was Mary who first welcomed

The great surprise of everlasting life.

Trusting and simple, she wanted to receive

The great mystery of a God who is

For you and for me.

I can’t stay silent, I can’t stop

Singing: “My Lord,

count on my, I won’t be silent anymore!”

  1. Without any doubt about her mission,

Although she was young, Mary promptly

Left her home and headed to the mountains

To see Elizabeth and she immediately found

Greeting, communion.

Blessed is the fruit, it is my Lord!

And I want to hear: You trusted in my word

And happiness is yours!

Bản dịch nghĩa tiếng Việt

Hãy hối hả lên đường

  1. Từ muôn phương ta quy tụ nơi đây

Sải rộng cánh bay về nơi này

Cùng mẹ Maria dâng tiếng Xin Vâng

Phục vụ và vâng theo thánh ý

Của Thiên Chúa là Cha chúng ta.

Ta được mời gọi nên giống Đức Kitô

Biết cho đi, và biết tuân phục

Biết nói “xin vâng” như Mẹ Maria.

ĐK:

Khắp muôn nơi sẽ nghe tiếng chúng ta

Nào vươn cao cánh tay, ta hối hả lên đường

Chúa Giêsu đang sống, Ngài nào có xa ta.

Và ta sẽ không bao giờ ngưng trao đi tình yêu.

  1. Nếu các bạn muốn biết mình là ai

Hãy tiến lên, đến mà xem những gì tôi đã thấy.

Hãy đến cùng tôi và cùng nhau ta sẽ

Vượt những giới hạn bạn tưởng không thể được

Để cùng cười, cùng yêu thương

Hãy bỏ lại quá khứ. Đừng nói “không”

Hãy lắng nghe con tim

Lên đường thôi e sợ gì!

  1. Mẹ Maria đã đi bước trước,

Được ban ơn sự sống muôn đời

Bằng niềm tin đơn sơ chân thành

Mẹ đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa

Là Đấng vì bạn và vì tôi.

Tôi không thể im lặng, không thể dừng lại

Tôi phải hát lên: “Lạy Chúa

Hãy tin con, vì từ nay con sẽ thôi im lặng!”

  1. Dù chỉ là thiếu nữ

Nhưng Mẹ không chút hoài nghi.

Hối hả ra đi, vượt núi băng đèo

Gặp nàng Elizabeth, gửi lời chào chúc phúc:

Phúc thay hoa trái Chúa ban, Lạy Thiên Chúa của tôi!

Bạn hỡi hãy tin lời tôi

Và phúc lành sẽ ở cùng bạn luôn.

Nghe nào các bạn