Menu
Thơ - Nước Phi trong đại dịch
Không khẩu trang chẳng ngỡ ngàng
Không hề thông báo cách hàng xa nhau
Không sầm xì, chẳng ba hoa
Tưởng rằng rồi sẽ lướt qua bệnh này
Ngờ đâu cơn dịch đến ngay
Số đâu xuất hiện chẳng hay thế này
Hơn 2000 chẳng còn nay
Nhanh hơn bạn ấy kế bên gần nhà
Chính phủ gấp rút thiết tha
Lệnh ngay lập tức NILA khởi đầu
Thủ đô đông nhất nước nhà
Thì nay dừng hết không ra tí nào
Cấm ai ra khỏi đi vào
“Duterte” thẳng bắn kẻ nào không nghe
Trong thời thế sự rõ căng
Dân nghèo thực phẩm phải chăng đủ dùng?
Suy đi nghĩ lại cho cùng
Nước nào khôn khéo cấm cung từ đầu
Thì nay bớt đỡ tủi sầu
Cho dù nếu có chắc sầu ít hơn.

-- Nguồn ảnh: Internet --Thiết kế ảnh: Oteam