Menu
Post

Opus Dei - Nên Thánh Cách Giản Đơn

Phủ Giám chức Thánh Giá và Opus Dei (tiếng Latinh: Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei, thường gọi là Opus Dei), là một tổ chức của Giáo hội Công giáo Rôma với giáo huấn rằng mọi người đều được gọ ...