Menu
Thư cho mẹ

Bắt đầu cho bài viết này là lúc tôi để ý và chăm sóc Má nhiều hơn, bổn phận mà đáng lý tôi phải thực hiện từ lâu. Với tôi, khi nhìn lại, trừ những năm đầu đời với kí ức trẻ thơ non nớt không nhớ rõ, thì hơn 30 năm được là con của Má, tôi phải tạ ơn Chúa rất nhiều vì những hướng dẫn, dạy dỗ bảo ban của Ngài qua bàn tay chăm sóc của Má.