Menu
Post

[sách] Tận hiến cho thánh cả Giuse

Cuốn “Tận hiến cho Thánh cả Giuse – Những kỳ công của Cha thiêng liêng” là một cuốn sách thiêng liêng đương đại, được viết ra vào thế kỷ XXI của chúng ta. Hơn nữa, cuốn sách còn phác họa chân dung một ...