Menu

Vai trò của Mục vụ giới trẻ

Tuổi trẻ là quãng thời gian rất đẹp trong cuộc đời, với những ưu điểm: hăng say, nhiệt huyết, năng động, thích hoạt động, đầy hoài bão dự tính cho tương lai và mong muốn chúng được chắp cánh bay cao. Tuy nhiên, điều quan trọng là các bạn trẻ phải có định hướng đúng đắn, biết dồn năng lực và những yếu tố trên vào mục đích tốt đẹp, đem lại giá trị hữu ích cho bản thân và mọi người. Vì thế, đối với giới trẻ Công giáo, cần có những hoạt động tôn giáo, sân chơi lành mạnh hữu ích như: chầu Thánh Thể hàng tháng, đọc kinh liên gia, cầu nguyện Taize, công tác từ thiện, các buổi gặp gỡ giao lưu, nói chuyện chuyên đề, văn nghệ sinh hoạt, café thánh ca, câu lạc bộ âm nhạc... dưới sự hướng dẫn và đồng hành của hàng giáo sĩ, tu sĩ, thông thường là linh mục. Như vậy, cần lắm sự thành lập ban Mục vụ Giới trẻ trong Giáo xứ, và được sự quan tâm, đồng hành của linh mục đặc trách.

Tin tưởng trao quyền

Khi muốn thành lập và điều hành ban Mục vụ Giới trẻ, có lẽ một mình linh mục không thể cáng đáng nổi tất cả công việc, càng không thể đi sâu sát và hiểu rõ họ nếu không có những cộng sự viên, đặc biệt là ban điều hành. Một mặt, linh mục đặc trách buộc phải là người đứng đầu và quyết định, vì tuổi trẻ đôi khi cũng có những nông nổi bốc đồng, thiếu chín chắn, thích thể hiện, tạo ảnh hưởng, làm theo ý riêng... Nhưng mặt khác, linh mục cũng cần phải tín nhiệm giao cho ban điều hành nhiệm vụ với quyền hạn đi kèm và tạo mọi điều kiện thuận lợi, để giới trẻ có thể phát huy được ưu thế, sức mạnh của mình. Với những sự năng động của tuổi trẻ, khối óc sáng tạo phong phú, cùng với việc rất nhạy bén với xu thế thời đại, tiến bộ của khoa học kỹ thuật... thì khi được linh mục tin tưởng giao nhiệm vụ, họ sẽ là cánh tay nối dài đắc lực để có thể quy tụ đông đảo các bạn trẻ, tổ chức các sự kiện phong trào, sinh hoạt mục vụ, giúp Giáo xứ ngày một đi lên.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, Thầy ước ước mong phải chi lửa ấy bùng lên.” (Lc 12,49).

Ước mong ngọn lửa đức tin của những người trẻ - là thế hệ hiện tại và tương lai của Giáo hội - cháy sáng luôn mãi.

Linh mục Micae Đỗ Minh Khang
Cha Phó Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang – TGP Sài Gòn

-- Nguồn ảnh: Internet