Menu
Post

Giới thiệu Chân phước Anrê Phú Yên

Anrê Phú Yên (sinh khoảng năm 1625, mất khoảng năm 1644) là một tín hữu Công giáo, được coi là vị tử đạo tiên khởi tại Việt Nam, và được Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên chân phước vào ngày 5 tháng 3 ...

Post

Từ thanh xuân Người thương dạy dỗ

Trên bìa quyển sách giáo khoa “tiếng mẹ đẻ” của Nga, người ta đặt bức tranh nổi tiếng “Lại điểm 2” của họa sĩ F.P.Reshetnikov vẽ vào năm 1952. Bức tranh được họa sĩ lấy cảm hứng từ câu chuyện có thực, ...